Quê hương > Sản phẩm > Hội đồng quản trị Paulownia > outdoor furniture with wood pr.....
outdoor furniture with wood preservativeoutdoor furniture with wood preservativeoutdoor furniture with wood preservativeoutdoor furniture with wood preservative

outdoor furniture with wood preservative

  • outdoor furniture with wood preservative
  • wood:paulownia
  • size:38*500*1200
  • usage:outdoor furniture like tables,chairs etc
outdoor furniture with wood preservative
wood:paulownia
size:38*500*1200
usage:outdoor furniture like tables,chairs etc


Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

Điện thoại:+86-15269057636

Người liên hệ:Anny Guo

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp với chúng tôi
hiển thị mã trên con trỏ vào hộp nhập liệu
( 0 / 3000 )