Quê hương > Sản phẩm > Paulownia ngón tay hội đồng quản trị doanh > paulownia finger joint butt jo.....
paulownia finger joint butt joint strip for decoration boardpaulownia finger joint butt joint strip for decoration boardpaulownia finger joint butt joint strip for decoration boardpaulownia finger joint butt joint strip for decoration boardpaulownia finger joint butt joint strip for decoration boardpaulownia finger joint butt joint strip for decoration board

paulownia finger joint butt joint strip for decoration board

  • paulownia finger joint strip for decoration board
  • Length:4.3m 5m 5.7m
  • width:19mm 22mm 43mm 50mm
  • Thickness:19mm 23mm
  • Production:finger joint/butt joint
  • Moisture content:8%
  • Origin:China
paulownia finger joint strip for decoration board
Length:4.3m 5m 5.7m
width:19mm 22mm 43mm 50mm
Thickness:19mm 23mm
Production:finger joint/butt joint
Moisture content:8%
Origin:China


Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

Điện thoại:+86-15269057636

Người liên hệ:Anny Guo

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp với chúng tôi
hiển thị mã trên con trỏ vào hộp nhập liệu
( 0 / 3000 )