Quê hương > Sản phẩm > Bảng Poplar > carbonizing and antique board .....
carbonizing and antique board with multiple different colors and texturescarbonizing and antique board with multiple different colors and texturescarbonizing and antique board with multiple different colors and texturescarbonizing and antique board with multiple different colors and texturescarbonizing and antique board with multiple different colors and textures

carbonizing and antique board with multiple different colors and textures

  • carbonizing and antique board with multiple different colors and textures
  •     Size:15-27mm thickness,width:1220mm length:2440mm
  •     Grade:A
  •     Color:carbonizing and antique
  •     Process:carbonizing
  •     Usage:for the table,chair,cabinet for many kinds of textures
carbonizing and antique board with multiple different colors and textures
    Size:15-27mm thickness,width:1220mm length:2440mm
    Grade:A
    Color:carbonizing and antique
    Process:carbonizing
    Usage:for the table,chair,cabinet for many kinds of textures
    Wood species:poplar wood
Different kinds of colors and textures
Water proof panels
Different kinds of colors and textures

Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

Điện thoại:+86-15269057636

Người liên hệ:Anny Guo

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp với chúng tôi
hiển thị mã trên con trỏ vào hộp nhập liệu
( 0 / 3000 )